Производство

Производство в Петромел 1

Производството в "Петромел 1" ООД се осъществява чрез компютърно управление на целия процес, по предварително зададена програма и контролери във всяко от производствените звена.

Преработват се 100 тона зърно на денонощие, при непрекъснат работен режим. От тях за 24 часа се произвеждат 72 тона брашно и 23 тона трици.

Производство в Петромел 1

Произвеждат се четири вида брашно:

  • тип 500 (бяло)
  • тип 700 (добруджа)
  • тип 1150 (типово)
  • тип 1850 (пълнозърнесто)