Визитка в дати и цифри

Производствена сграда на Петромел 1


  • 1994 г. - построена е основната производствена сграда. Доставените машини BUHLER са с капацитет за преработка на 30 тона пшеница за денонощие.
  • Май 1999 г. - "Синергон холдинг" АД става собственик на мелницата.
  • Октомври 1999 г. - закупена е зърнобазата в Лом за съхранение на 7000 тона зърно.
  • Юли 2001 г. - построени са четири силоза за съхранение на 9000 тона зърно.
  • Юли 2002 г. - изградени са още четири нови силоза за съхранение на 9000 тона зърно.
  • Октомври 2002 - производството е разширено, като капацитетът на мелницата е увеличен от 30 на 100 тона преработено зърно за денонощие.
  • 2007 г. - изградени са четири нови силоза за съхранение на 9000 тона зърно.