Лаборатория

Мелничната лаборатория извършва анализи на пшеницата и на произвежданата продукция. Всяка партида брашно се експедира със сертификат за качество.

Лабораторията е оборудвана със следните апарати:

  • Промилограф - "Т-3" - за измиване на глутен.
  • Промилограф- "Т-2" - за отчитане на амилазната активност на пшеница и брашно
  • Лабораторна мелница - Промилограф "М-3".
  • Уред за определяне число на падане
  • Аналитична везна "Сарториус"
  • Влагомер "Сарториус"
  • Муфелна пещ за определяне на пепелно съдържание на брашната
  • Храномер
  • Влагомер "HOH - Express H-60"

Екип от висококвалифицирани лаборанти извършва анализите.