• Начало»
  • Етапи на обработка на зърното 

Етапи на обработка на зърното

Етапи на обработката на зърното в Петромел 1
  1. След изтеглянето от силозните клетки зърното преминава през електронен кантар. От кантара до клетките за отлежаване и навлизане във валцовите машини следват процедурите по почистване на пшеницата от примеси.
  2. След това фракцията преминава през уред, отчитащ хектолитровата маса и влагата на сухото зърно. В зависимост от отчетените резултати се задават и необходимите стойности за навлажняване.
  3. След идеалното почистване и навлажняване на зърното то постъпва през втори електронен кантар за смилане.
  4. Основният технологичен процес - смилането, се осъществява чрез седем двойни валца с обща валцова дължина 11,20 м.

От всеки двоен валц продуктът отива по пневматичен път за отсяване по фракции в планзихтерите (единият от които е 4 пасажа, а другият е 6 пасажа) с обща ситова площ 50 кв.м.

Едрината на ситата се движи от 160 до 100 микрометра.

Отделните фракции преминават през планзихтера, като всеки двоен валц има отделен пасаж, снабден с набор от сита в зависимост от едрината на постъпващата фракция.

Производството се осъществява под непрекъснат контрол, като анализационни проби се правят на всеки 40 минути. Главният технолог, началник смяната и специалистите в лабораторията работят в екип.

Целият технологичен процес (от подаване на зърното от силозите до крайния продукт) трае 19 часа.